Pažská ovce

Pažská ovce je původní chorvatské plemeno, které náleží do skupiny středozemních ovcí, nacházela se v celé oblasti ostrova Pagu, kde se i dnes chová především. Dnes je chov ovcí, vedle turismu, nejvýznamnější hospodářské odvětví. Obecně se má za to, že s ohledem na rozložení pastvin na ostrově Pag je počet chovných ovcí okolo 30 000 kusů v této chvílí optimální. Ovce se během celého roku ve dne i v noci pohybují venku na pastvinách. Pasou se na chudých skalnatých pastvinách, krmí se kukuřicí a krmnými směsmi.