Dječji festival „Antonja“

Dječji glazbeni festival Antonja održava se od 1998. godine uoči dana sv. Antona, 13. lipnja, a koji se ujedno obilježava i kao Dan grada Novalje. Na festivalu nastupaju djeca školskog uzrasta.